تاریخ درج مطلب:1397/02/01 ساعت:10:21:05 تعداد بازدید: 235

 سیاست‌زدگی؛ مهم‌ترین چالش کامیابی تولید ملی

حسین محمدیان - صادرکننده برتر خراسان

هدف از نامگذاری سال تبیین اولویت‌های کشور در همان سال می باشد و با توجه به اینکه اقتصاد ، اشتغال و تولید از اساسی ترین عناصر توسعه هر کشور محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر به خوبی مورد توجه قرار گرفته ولی این که چرا توفیق زیادی در این زمینه نداشته ایم باید توسط کارشناسان مربوطه مورد کنکاش قرار گیرد.

بنده اعتقاد دارم یکی از مهمترین چالش های ما در این زمینه آمیخته شدن سیاست‌زدگی با مسائل اقتصادی و نهایتاً گم کردن منافع ملی در این رابطه می باشد.
ما در مقطعی از زمان زندگی می‌کنیم که اکثر کشورها جهت پیشرفت و توسعه با توجه به مزیت‌های نسبی خود با مراودات اقتصادی و اجتماعی با دیگر کشورها موفق به ورود به ریل پیشرفت و توسعه شده اند و قاعدتاً با توجه به دیگر عوامل توسعه سرعت آنها با یکدیگر متفاوت است.
لذا کشور عزیزمان ایران اگر قرار باشد وارد این ایستگاه جهت قرار گرفتن بر روی ریل توسعه و پیشرفت شود نیاز به پذیرفتن الزاماتی دارد که یکی از مهمترین این الزامات پذیرفتن اصول و قواعد ورود به این عرصه است. در غیر این صورت به تنهایی هیچ‌گونه پیشرفتی حاصل نخواهد شد و تمام این سرمایه و انرژی ناکام خواهد ماند و سرنوشتی بهتر از شرایط موجود نخواهیم داشت.
امروز ارتباط با همه کشورها به‌خصوص کشورهایی که صاحب سرمایه ، صنعت و تکنولوژی هستند به نظر این جانب یک اصل می باشد چنانچه بخواهیم ما هم در اقتصاد جهانی نقشی داشته باشیم که قطعاً این ارتباط باید با هوشمندی کامل و با در نظر گرفتن منافع ملی باشد.
در رابطه با وضعیت امروز صنعت متاسفانه به خاطر تحریم های چند ساله ، قطع ارتباط مالی با دیگر کشورها ، رکود داخل ، نوسانات قیمت ارز ، ناکارآمدی و بی انضباطی حاکم بر سیستم اداری و نداشتن یک استراتژی منسجم و بلند مدت دچار روزمرگی در تصمیم‌گیری شده ایم که این وضعیت برای تولید و توسعه و اشتغال یک سم مهلک است و به دلیل همین امر هم کارخانه ها و واحدهای تولیدی یکی یکی مجبور به تعطیلی و عدم فعالیت شده اند. این نتیجه با توجه به جوان بودن جامعه و نیاز مبرم به اشتغال در شرایط فعلی یک فاجعه به حساب می آید و جهت برون‌رفت از این وضع به نظر این جانب ابتدا باید نظم نوین جهانی را بپذیریم و سپس بر مبنای منافع ملی خودمان در درازمدت ، وارد مراودات اقتصادی با کشورهای تاثیرگذار در جهان امروز شویم که اگر موفق به این امر شویم علاوه بر شکوفایی اقتصاد ، شاهد ایجاد امنیت پایدار در کشور نیز خواهیم بود چرا که امروز با گره زدن اقتصاد کشور و تنیدن آن در دیگر اقتصادهای کشورهای مختلف از گزند تهدیدها نیز در امان خواهیم بود.
لذا باتوجه به امکانات و پتانسیل های بسیار فراوان کشور ایران که از آن جمله می توان به وجود نیروی عظیم کار جوان ، متخصص و با انگیزه که یکی از عوامل مهم توسعه به حساب می آید و با کمک سرمایه گذاران خارجی و وجود کشورهای مصرف کننده و سرمایه دار در حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای همسایه قطعاً می توانیم با سرعت بسیارخوب به اقتصاد جهانی بازگردیم و شاهد شکوفایی صنعت در این کشور باشیم درغیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد و در آینده نیز باید حسرت فرصت‌های بر باد رفته امروز را بخوریم.