تاریخ درج مطلب:1397/02/24 ساعت:14:22:04 تعداد بازدید: 67

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت:

امسال به زیرساخت های تولید و بسته بندی یارانه می دهیم

معاون طرح برنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: به منظور حمایت و تقویت چرخه تولید تا صادرات به زیرساخت های تولید و بسته بندی امسال یارانه داده می شود .

به گزارش روابط عمومی استانداری ، رضا رحمانی در جلسه بررسی وضعیت صنعت پوشاک و سوغات خراسان رضوی افزود : امسال به منظور تقویت صادرات اقداماتی در دست انجام است که از جمله آن ها اختصاص یارانه به این دو بخش است .
وی بیان کرد: برای توسعه صادرات پیش نیازهایی وجود دارد که از جمله آن ها برپایی نمایشگاه های تولیدات و ظرفیت ها با هدف معرفی توانمندی ها و در کنار آن توسعه و ارتقای کیفیت وکمیت بسته بندی و فراوری است. وی اظهار کرد : در عین آن که امسال به صادر کنندگان، یارانه و نیز جوایز صادراتی اعطا می شود .
رحمانی افزود : هیچ سهمیه بندی هم در این زمینه اعمال نمی شود و هر استان به تناسب ظرفیت ها و توانمندی ها و فعالیت در این حوزه می تواند از این منابع و یارانه ها بهره گیرد. وی با اشاره به حوزه پوشاک گفت : امروز 11 درصد بنگاه های صنعتی کشور در این حوزه فعال است و با وجود 5 درصد سرمایه گذاری صنعتی کشور 13 درصد اشتغال این بخش را به خود اختصاص داده است .
رحمانی اظهار کرد :وقتی با 5 درصد سرمایه گذاری 13 درصد اشتغال در اختیار بخش پوشاک است نشان می دهد که این حوزه می تواند با سرمایه گذاری کمتر اشتغال بیشتری ایجاد کند و فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و ایجاد شغل را داراست.
وی ادامه داد : هم اکنون برنامه عملیاتی راهبردی صنعت ، معدن و تجارت در دست تدوین است و مراحل نهایی خود را می گذراند و بر اساس آن یکی از اولویت های خراسان رضوی برای ارتقای پوشاک است.
رحمانی با بیان این که بیشترین سهم خرید در سبد سوغاتی زائران استان را پوشاک تشکیل می دهد ، افزود : این استان از قطب های پوشاک کشور است و باید قدرت رقابت پذیری و کیفیت تولیدات خود را افزایش دهد و در عین در اختیار گرفتن بازار خود در عرصه صادرات هم حضوری درخور داشته باشد.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود : امسال برای حمایت از تولید داخل به صورت ویژه و گسترده با قاچاق پوشاک مبارزه و نوسازی و به سازی صنایع این بخش هم در برنامه ریزی ها دنبال می شود.
وی در ادامه نیز با بیان این که بازار سوغات از گردشگری جدا نیست ، افزود : وجود بارگاه منور رضوی و 30 میلیون زائر ظرفیتی قابل توجه است که باید همه بخش ها و دستگاه ها برای بهره مطلوب از این نعمت و فرصت وارد عرصه شوند. وی ادامه داد : باید خراسان رضوی پایگاه صادراتی سوغات کشور شود و همه ظرفیت های سوغات کشور از این خطه عرضه و صادر شود که این خود فرصت بسیار ارزشمندی برای ایجاداشتغال نه تنها در این استان بلکه برای کشور است.