تاریخ درج مطلب: ساعت: تعداد بازدید: 4009

محمد حسين روشنک

رئيس هيات مديره

غلامحسين زاهد پيشه

نايب رئيس اول هيات مديره

 

مهدي اميني

نايب رئيس دوم هيات مديره

سيد هادي نبي زاده

خزانه دار

 

علیرضا دربان ثانی

منشي هيات مديره

مجید محمدنژاد

عضو هيات مديره

 

 

کاظم شيردل

عضو هيات مديره