تاریخ درج مطلب:1397/03/05 ساعت:11:44:21 تعداد بازدید: 49

در دیدار با فرماندار و رئیس گمرک دوغارون مطرح شد:

وعده رئیس گمرک هرات برای حل مشکل ترانزیت دوغارون

حدود یک هفته است که ترافیک تریلی ها و کامیون های ترانزیتی درمرزدوغارون برای وارد شدن به خاک افغانستان سنگین شده است وبیش از 600 کامیون معطل وسرگردان هستند.

این مشکل البته چندین بار در گذشته نیز تکرار شده و پنج شنبه گذشته رئیس گمرک هرات و دوغارون وفرماندار تایباد برای حل مشکل جلسه ای داشتند. فرماندار تایباد مشکل اصلی صف طولانی تریلی‌های ترانزیت را فراهم نبودن بسترهای مناسب در کشور همسایه دانست و تصریح کرد: ایران 10 باسکول در منطقه دوغارون دارد اما گمرک افغانستان تنها یک دستگاه باسکول در اختیار دارد که این عامل باعث ازدحام کامیون ها در پشت مرز شده است امارئیس گمرک هرات گفت:مشکلات در این گمرک مربوط به هر دو کشور است وبرای رفع آن باید هماهنگ عمل کرد. وی وعده داد که تلاش می کنیم ودرصدد حل مشکل هستیم. شرافتی رادگفت: برای برطرف کردن مشکلات تردد در گمرک دوغارون و اسلام قلعه نیاز است مسئولان گمرک کشور ایران و افغانستان با هم همکاری بیشتری داشته باشند.وی اظهار کرد: این دیدار با هدف پیگیری توقف 600 کامیون در مرز دوغارون و انتظار برای ورود به افغانستان انجام شده تا مشکلات موجود بررسی و رفع شود.شرافتی راد افزود: با یک برنامه‌ریزی دقیق و برقراری تعامل و مراودات بیشتر هر دو کشور و نیز ارائه خدمات مناسب به رانندگان هردو طرف درصد رضایتمندی بیشتر هشتند و این موضوع سبب توسعه اقتصادی و امنیتی در ایران و افغانستان می‌شود.وی مشکل اصلی صف طولانی تریلی‌های ترانزیت را فراهم نبودن بسترهای مناسب در کشور همسایه دانست و تصریح کرد: هم اکنون 10 باسکول در گمرک منطقه ویژه دوغارون و بازارچه مرزی دوغارون فعال است و از سه طریق کامیون‌های ترانزیتی و صادراتی را به افغانستان ارسال می کند، اما گمرک افغانستان تنها یک دستگاه باسکول در اختیار دارد که این عامل باعث ازدحام کامیون ها در پشت مرز شده است.

مشکلات در گمرک مربوط به هر دو کشور است

رئیس گمرک هرات نیزگفت: این دو گمرک یک واحد از یک خانواده هستند و مشکلات در گمرک مربوط به هر دو کشور است که باید برای رفع آن به صورت هماهنگ و متحد عمل کرد.محمدانور رحمانی برطرف کردن مشکلات گمرک را مهم دانست و افزود: برای رضایتمندی رانندگان ترانزیت نیاز به برخی خدمات از طرف کشور افغانستان است که باید بسترسازی شود تا نتیجه آن را که رونق اقتصادی و تجاری است مشاهده کنیم.وی سرمایه‌گذاری در گمرک اسلام قلعه را مهم دانست و اظهار کرد: این رونق اقتصادی در اسلام قلعه سبب رشد تجاری در کشور افغانستان می شود.محمد کوه گرد مدیر گمرک دوغارون اظهار کرد: از عصر روز پنج شنبه تردد تریلی‌ها انجام پذیر نیست که بخشی از این مسئله مربوط به مشکلات گمرک و بخش عظیمی از آن به نهادهای امنیتی در کشور افغانستان مربوط می‌شود که لازم است با انجام بازدیدهای میدانی رفع شود.گفتنی است، هم اکنون فعالیت پایانه مرزی دوغارون از ساعت هفت صبح تا پنج بعداز ظهر است و چون گمرک روزهای جمعه تعطیل است در صورت موافقت طرف افغانستان یک یا دو ساعت به این مدت افزوده خواهد شد.

کلثومیان/خراسان رضوی