تاریخ درج مطلب:1398/03/01 ساعت:10:24:50 تعداد بازدید: 102

پیاده سازی مثلث توسعه اقتصادی با هدف توسعه متوازن منطقه ای

نویسنده : علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

پیرو ابلاغ سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در سال 92، رزم حسینی؛ استاندار وقت استان کرمان به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی مردم روستاها و شهرهای کم برخوردار، الگویی در استان کرمان پیاده کرد.

در همین زمینه بنیاد مستضعفان به عنوان معین اقتصادی شهرستان قلعه گنج (یکی از محروم ترین نقاط کشور) انتخاب شد که کارنامه قابل دفاع و چشمگیری داشت. در واقع رویکرد اصلی این الگو معطوف به آن بود که توسعه و پیشرفت توسط موسسات و شرکت های غیردولتی با نگاه توانمندسازی و ایجاد شغل پایدار و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های منطقه ای صورت بگیرد و برای حصول این ایده مدل مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی با هدف عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، کاهش بوروکراسی اداری، واگذاری امور به مردم و با اتکا به ظرفیت قابل توجه آغاز شد. براساس این مدل، کارگزاران حاکمیت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سرمایه گذاران به عنوان اضلاع مثلث و ائمه محترم جمعه به عنوان ناظران در میانه این مثلث نقش محوری ایفا می کنند.اهداف شکل گیری مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی عبارت است از: «سپردن کار مردم به مردم»، «مردمی کردن اقتصاد» و «ارتقای سطح معیشت جامعه در قالب یک الگوی تعاملی» و اهداف فرعی مهمی همچون:
- فرهنگ سازی و گسترش باور اجتماعی مبنی بر کرامت و حرمت کار و تلاش و سرمایه گذاری و احترام و تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان.
-ایجاد انسجام و روحیه همدلی و وفاق در بین تمامی عوامل پشتیبان و تاثیرگذار مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به منظور تسهیل و سرعت بخشی به کار سرمایه گذاری.
-کاهش بوروکراسی و کارآمد سازی نظام اداری و خدمات رسان به کار سرمایه گذاری
-ایجاد شور و نشاط در بین سرمایه گذاران و گسترش بخش غیردولتی و مردمی در اقتصاد.
در واقع به واسطه این مدل ضمن واگذاری امور به مردم، زمینه همراهی سازمان ها و شرکت های توانمند و علاقه مند به توانمندسازی محلی و منطقه ای با رویکرد توجه به مسئولیت های اجتماعی (به عنوان معین اقتصادی) فراهم می شود. معین های اقتصادی فرهنگی اقدام به مطالعه و اجرای برنامه های اقتصادی فرهنگی با هدف توان افزایی مردم در روستاها می کند که ماحصل این مجاهدت ها و تلاش ها، بهبود شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی در روستاها و شهرستان های تحت پوشش خواهد بود. به طور مثال: تشکیل صندوق های خرد روستایی، حمایت از بخش کشاورزی و دامداری شهرستان، احیا و بهره برداری از معادن، احداث مراکز ورزشی و فرهنگی در روستاها و موارد ارزشمند دیگر که منجر به کاهش نرخ جرایم ، بیکاری، افزایش حضور مسافران و گردشگران در روستاها و بهبود اقتصاد این مراکز جمعیتی و ... می شود.طرح های ویژه ای نیز همچون مبارزه با حاشیه نشینی و پیشگیری از آن(سازمان دهی و توانمندسازی مردم و کاهش آسیب های اجتماعی)، طرح همیاران آب (به منظور مدیریت مصرف و استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی و تامین درازمدت آب استان)، توسعه بوم گردی و یکپارچه سازی اراضی و... نیز در دستور کار است.ذکر این نکته نیز ضروری است که هدف از مثلث توسعه اقتصادی صرفا توسعه روستا نیست بلکه توسعه منطقه مدنظر است. باتوجه به این که در استان، مدل توسعه مثلث اقتصادی فرهنگی شروع و استان به 12 منطقه دسته بندی شده، تاکنون 60 سازمان، نهاد و شرکت مردمی محوریت توسعه مناطقی از استان را پذیرفته اند. با توجه به سفرهای شهرستانی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی استان در مدت حدود سه ماه از حضور استاندار در استان خراسان رضوی تاکنون ضمن بازدید از 24 شهرستان استان (از مجموع 28 شهرستان) مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در مناطق استان در حال پیگیری است.هم اکنون نیز استقبال ویژه مردم، کارآفرینان و سرمایه گذاران در سطح شهرستان و روستاها با مشارکت افراد بومی محلی خوب بوده و در حال افزایش است. استقبال برخی شرکت ها برای پذیرفتن صرفا چند روستا بیانگر اقبال عمومی در سطح روستاها و شهرها با نگاه حرکت به سمت تحقق توسعه متوازن است به طوری که تاکنون 684 تفاهم نامه سرمایه گذاری با بیش از 26 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 712 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی منعقد شده است که در صورت تحقق این تفاهم نامه ها به اشتغال 52هزار و 639 نفر خواهد انجامید.