تاریخ درج مطلب:1396/10/16 ساعت:11:53:50 تعداد بازدید: 26
چهارمین جلسه کارگاه آموزش بازرگان جوان
با حضور جناب آقای کبیر دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
و جناب آقای رشیدی مسئول آموزش اتاق