تاریخ درج مطلب:1397/12/04 ساعت:14:00:39 تعداد بازدید: 110

گزارش وزارت اقتصاد از بازگشت رکود تورمی

وزارت اقتصاد در گزارشی پیش تورم در سال ۹۷ را 27.8 درصد و رشد اقتصادی را رقمی بین 1.1 - تا 2.5 -درصد پیش بینی کرده و از ورود اقتصاد کشور به یک دوره رکود تورمی خبر داده است.

به گزارش فارس، پژوهشکده امور اقتصادی ضمن بررسی وضعیت اقتصاد کشور در 9 ماه اول امسال، به پیش بینی رشد اقتصادی سال 1397 با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است. بر این اساس، این مرکز پژوهشی دولتی، نرخ تورم سال 1397 را در بازه 24.4 تا 27.8 درصد پیش بینی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال 1397 با لحاظ نرخ رشد 0.4 درصدی شش ماه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه 1.1 -تا 2.5 -درصد نوسان داشته باشد.

همچنین رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است. به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف‌گذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی دارد. پیش‌بینی نهادهای بین المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال 1397 دارد. در این گزارش تاکید شده است روند کلی متغیرهای اقتصادی در یک سال اخیر، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود تورمی قرار دارد. زیرا از یک سو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش و چشم انداز آن نیز نزولی بوده است.