تاریخ درج مطلب:1398/06/17 ساعت:13:07:12 تعداد بازدید: 110

39 اثر تاریخی استان برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شد

فرصت اقتصادی برای احیای تاریخ

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: 39 اثر تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شده که امسال 18 اثر در اولویت واگذاری قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، «ابوالفضل مکرمی فر» افزود: به استناد دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی و در اجرای ماده(27) قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امسال 18 اثر تاریخی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: در گام نخست هشت اثر شامل مرمت، به سازی و احیای کاروان سرای یونسی(بجستان)، کاروان سرای فخر داوود (شهرجدیدبینالود)، کاروان سرای مزینان، کاروان سرای کامه (تربت حیدریه)، کاروان سرای آهنگ (بجستان)، حمام تاریخی حاج رئیس(تربت حیدریه) و مصلای تاریخی سبزوار واگذار می شود.

وی درباره نحوه و مدت واگذاری این بناها به بخش خصوصی اظهار کرد: این پروژه ها به صورت قرارداد «ساخت، بهره برداری، واگذاری و اجاره» در دوره های 5، 10 و 15 ساله واگذار خواهد شد.

توجه به قوانین و اهمیت حفظ اثر تاریخی

وی با اشاره به محدودیت های منابع مالی دولتی گفت : قبل از واگذاری مطالعاتی انجام و میزان سرمایه گذاری لازم، شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه بررسی شده است که در این هشت پروژه حدود 160 میلیارد ریال سرمایه جذب خواهد شد. تمام پروژه ها برابر قانون به افراد دارای صلاحیت واگذار خواهد شد که علاوه بر جنبه اقتصادی، حفظ اثر تاریخی نیز مد نظر آن ها باشد. وی با اشاره به طرح مثلث اقتصادی استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از زمینه هایی که مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی می تواند ظهور و بروز پیدا کند، حوزه های سه گانه این اداره کل است که تاکنون اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده است.