تاریخ درج مطلب:1393/11/01 ساعت:08:00:00 تعداد بازدید: 75764

دستکاری جدید مجلس در ساختار مدیریت کشور ؛ «فرصت» یا «تهدید»؟

ارکان «حمایت از کالای ایرانی» از نگاه رئیس اتحادیه صادرکنندگان

صادرات، راهی برای حمایت از کالای ایرانی

انتقاد نسبت به بعضی از کم کاری ها و تشکر از خدمت لازمه تشویق به تلاش بیشتر است.

نظارت سختگیرانه و موازی‌کاری، چالشی برای بخش صادرات استان

چهارمین جلسه کارگاه آموزش بازرگان جوان

  • اخبار
  • نمایشگاه و هیات
  • کشورهای هدف
  • مقاله مصاحبه گزارش