جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
صادق گلستان
اطلاعات اصلی
سید محمد رضا صدیق ابوالفتح
صادق گلستان
فعالیت
مواد غذایی
مصالح ساختمانی
آسیای میانه
اطلاعات تماس
32243154
32236502
sadegh.golestan@gmail.com
مشهد لوار راه آهن- نبش کامیاب 46- پلاک 66- طبقه 2
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه