جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
تعاونی آرتین شیمی
اطلاعات اصلی
مجتبی ثابتی
تعاونی آرتین شیمی
فعالیت
صنعتی
افغانستان
تاجیکستان
اطلاعات تماس
32210014
32259785
artinshimi@yahoo.com
مشهد بلوار میامی- میامی 11- شهرک ثامن- تلاش 8- روبروی پلاک 165
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه