جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
مصطفی دانیال گستر شرق
اطلاعات اصلی
زهرا رمضان پور
مصطفی دانیال گستر شرق
فعالیت
مواد غذایی
مواد شوینده
افغانستان
تاجیکستان
قرقیزستان
قزاقستان
اطلاعات تماس
32234238
32227890
Ramezani_1359@yahoo.com
مشهدراه اهن- بلوار کامیاب- کامیاب 14- پلاک 102- طبقه 1
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه