جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
افلاک الکتریک خراسان
اطلاعات اصلی
حسین محمدیان
افلاک الکتریک خراسان
فعالیت
صنعتی
افغانستان
عراق
اطلاعات تماس
43268052
43268053
info@aflakelectric.com
www.aflakelectric.com
مشهد - شهرک صنعتی خیام- بهره وری 2- کوشش 2- شرکت افلاک الکتریک خراسان
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه