جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
ایران رنگ کار
اطلاعات اصلی
محسن حسنخانی
ایران رنگ کار
فعالیت
صنعتی
آسیای میانه
اطلاعات تماس
35420102
35420103
sharak_irk@yahoo.com
مشهد- کیلومتر 12 جاده قوچان- مقابل شرکت لعاب مشهد- جنب شرکت لعاب خراسان
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه