جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
دینا طوس
اطلاعات اصلی
غلامرضا شاکری
دینا طوس
فعالیت
مواد غذایی
افغانستان
کشورهای Cis
کشورهای عربی
عراق
اطلاعات تماس
35413747-35411030
35413745-35413747
dinafood@dinafood.com
www.dinafood.com
مشهد شهرک صنعتی طوس- فاز 1- نبش تلاش جنوبی 4
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه