جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
آپادانا زرافشان
اطلاعات اصلی
حمید زمانی فرد
آپادانا زرافشان
فعالیت
مواد غذایی
افغانستان
کشورهای عربی
تاجیکستان
اطلاعات تماس
05137642362
05137642362
ApadanaPersia44@yahoo.com
www.ApadanaPersia44.ir
مشهد، بلوار دستغیب، نبش دستغیب 37، انتهای پاساژطوس، واحد 14
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه