جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
سیمان شرق
اطلاعات اصلی
احمد پایدار
سیمان شرق
فعالیت
مصالح ساختمانی
افغانستان
کشورهای عربی
تاجیکستان
قرقیزستان
قزاقستان
ترکمنستان
ازبکستان
روسیه
عراق
آسیای میانه
اطلاعات تماس
38415012-3-38427698*
38449957-38430848*
info@sharghcemant.ir
www.sharghcement.ir
مشهد خیابان دانشگاه-دانشگاه 21- اسرار 2/1- پلاک 47- کدپستی9183793819
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه