جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
الوان صادق طوس
اطلاعات اصلی
محمد حسن صادقی
الوان صادق طوس
فعالیت
مواد شیمیایی
افغانستان
تاجیکستان
اطلاعات تماس
35411194
35413055
Alvansadegh.Toss@gmail.com
شهرک صنعتی طوس- فاز 2- اندیشه 3- قطعه 428
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه