جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
تهیه و تولید فراورده های لبنی و محصولات کشاورزی آفرین جام
اطلاعات اصلی
مریم سراج احمدی
تهیه و تولید فراورده های لبنی و محصولات کشاورزی آفرین جام
فعالیت
مواد غذایی
افغانستان
کشورهای عربی
ترکیه
عراق
اطلاعات تماس
52510510-2
52510535
Serajahmadi_m@yahoo.com
تربت جام- کیلومتر 10 جاده تربیت جام- مشهد- مجتمع صنایع شیرآفرین جام
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه