جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
تجارت بین الملل ارم کالای ایرانیان
اطلاعات اصلی
غلام حسین زاهدپیشه
تجارت بین الملل ارم کالای ایرانیان
فعالیت
مواد غذایی
مواد شیمیایی
تاجیکستان
اطلاعات تماس
32240850-32219881
32237429
Eramkala@gmail.com
eram-kala.com
مشهد آیت ا... کاشانی- بین کاشانی 4و6- ساختمان 473
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه