جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
شهر بابانا
اطلاعات اصلی
حسن قاسمیان مقدم
شهر بابانا
فعالیت
مواد غذایی
کشورهای همسایه
اطلاعات تماس
35413283
35410095
info@shahrbabana.com
www.shahrbabana.com
مشهد- شهرک صنعتی توس فاز یک نبش تلاش شمالی 6/2
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه