جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
صنایع غذایی طوس تایماز
اطلاعات اصلی
مسعود خجسته باقرزاده
صنایع غذایی طوس تایماز
فعالیت
اطلاعات تماس
9851.32461090-5+
9851.32461093+
toostaimazco@yahoo.com
www.taimazco.ir
مشهد کیلومتر 25 جاده آسیایی شهرک صنعتی فردوسی
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه