جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
بازرگانی فیاضی
اطلاعات اصلی
علی فیاضی
بازرگانی فیاضی
فعالیت
مواد غذایی
لوازم خانگی
مصالح ساختمانی
مواد شیمیایی
آسیای میانه
اطلاعات تماس
32242365
32241540
fayyazi_1117@yahoo.com
مشهد شهداء -خیابان هاشمی نژاد- هاشمی نژاد 19/1- پلاک 4
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه