جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
فراچاشت
اطلاعات اصلی
نصرت پیمان یغمائی
فراچاشت
فعالیت
مواد غذایی
افغانستان
آسیای میانه
اطلاعات تماس
35413624-5
35413626
farachasht@yahoo.com
www.farachasht.ir
مشهد میدان استقلال- بین آزادی20 و 22- شرکت فافا
مشهد شهرک صنعتی طوس- فاز 2- بلوار اندیشه 11- سمت راست- قطعه دوم
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه