جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
یازان
اطلاعات اصلی
علی اکبر دریادل
یازان
فعالیت
مواد غذایی
مصالح ساختمانی
مواد شیمیایی
کشورهای Cis
اطلاعات تماس
36043897
36041535
yazaniran@gmail.com
مشهد بلوار فردوسی- بین چهار راه فرامرز عباسی و میدان استقلال- پلاک 608
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه