جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
طلیعه راه ابریشم
اطلاعات اصلی
حسین ابریشم بایگ
طلیعه راه ابریشم
فعالیت
مواد غذایی
افغانستان
تاجیکستان
اطلاعات تماس
38552608
3759304
مشهد بازار حافظ- واحد 247
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه