جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
.
اطلاعات اصلی
محمود ستاری
.
فعالیت
مواد غذایی
افغانستان
پاکستان
تاجیکستان
اطلاعات تماس
35414511-2
35414262
مشهد شهرک صنعتی طوس- تلاش شمالی 5/2- قطعه 264- مجتمع غذایی ایرانا
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه