جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
گوهر پسند طوس
اطلاعات اصلی
محمد میرنیا
گوهر پسند طوس
فعالیت
مواد غذایی
کشاورزی
کالاهای صادراتی
افغانستان
تاجیکستان
روسیه
اطلاعات تماس
32605722
32605383
m.mirnia@yahoo.com
مشهد جاده کلات- نرسیده به کارخانه جامعه- کوچه شهید کامجو 9- دوراهی چپ- سوله 2- دست راست
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه