جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
نگاه سبز شرق
اطلاعات اصلی
حمیدرضا غیوری
نگاه سبز شرق
فعالیت
مواد غذایی
مواد شوینده
مصالح ساختمانی
تاجیکستان
قزاقستان
ترکمنستان
ازبکستان
اطلاعات تماس
38433833
38433833
n.s_shargh@yahoo.com
مشهد بین کوهسنگی 26 و 28- پلاک 246- واحد 16
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه